Metsätalous Oy:n tietovarannot

Hakkuiden ja metsänhoitotöiden suunnittelun tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on metsän hakkuutoimenpiteiden suunnittelu ja metsänhoitotöiden suunnittelu sekä metsävaratietojen hallinta Metsähallituksen Metsätalouden käytössä olevissa monikäyttömetsissä. Tietovarannolla hallinnoidaan myös kuviokohtaisia metsätietoja tilahinnoittelua varten.

Kiinteistökehitys vastaa tietovarannon tilahinnoittelutiedoista.

Tietovarannon tietoaineistot ovat valtaosin salassa pidettäviä. Avoimia tietoja ovat monikäyttömetsien alue-ekologiatiedot, jotka julkaistaan Retkikartta.fi -palvelussa, sekä toteutusvalmiit hakkuusuunnitelmat, joista on tehty metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitukset julkaistaan Suomen metsäkeskuksen Metsaan.fi-palvelussa.

Tietojärjestelmänä toimii metsäsuunnittelun tietojärjestelmä, joka on osa Metsähallituksen paikkatietojärjestelmäkokonaisuutta.

Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja esimerkiksi toimenpidesuunnitelmien osalta.

Tienrakennuksen suunnittelun tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on tienrakennussuunnitelmien laatiminen.

Tietovarannon aineistot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmänä toimii tienrakennuksen suunnittelun tietojärjestelmä. 

Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja esimerkiksi tiesuunnitelmien osalta.

Toiminnanohjauksen ja puukaupan tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on metsätalouden puunkorjuun, puunkuljetuksen, metsänhoitotöiden ja metsänparannustöiden toiminnanohjaus, sekä puukauppa.

Tietovarannon aineistot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmänä toimii metsätalouden toiminnanohjauksen tietojärjestelmä.

Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja sopimustietojen osalta.

Takaisin pääsivulle