Metsäpeuravaadin siirrettiin Kristiinankaupungista Lauhanvuoreen

Lokakuun puolivälissä Kristiinankaupunkiin harhautunut metsäpeuravaadin nukutettiin ja siirrettiin Lauhanvuoren kansallispuistoon Isojoelle. Operaatio onnistui hyvin, ja vaatimen odotetaan liittyvän muiden metsäpeurojen seuraan.

Siirretty metsäpeuravaadin vasoi keväällä 2023, mutta menetti vasansa elo-syyskuun taitteessa, ja on liikkunut sen jälkeen pitkiä matkoja länsirannikon tuntumassa. Lokakuun puolivälissä peura paikantui Kristiinankaupunkiin Leppäsalmen kuntoradan alueelle. Matkallaan peura ui meressä, ja koska mahdolliset paluureitit ovat pitkälti asutuksen tai muun rakentamisen tukkimia, olisi sen pitänyt heittäytyä uimasille uudelleen.

Kristiinankaupungissa nukutettu metsäpeuravaadin kuljetettiin Lauhanvuoren kansallispuistoon, jossa se vapautettiin eläimelle tuttuihin maisemiin. Kuva: Sakari Mykrä-Pohja, Metsähallitus

”Vaadin käyttäytyi rauhallisesti eikä siitä ollut välitöntä haittaa tai vaaraa alueen asukkaille. Siksi odottelimme kaikessa rauhassa, josko se postuisi väljemmille alueille oma-aloitteisesti. Pidemmällä tähtäimellä poliisi kuitenkin katsoi eläimen muodostavan liikenneturvallisuusriskin, joten se piti saada pois kaupungin tuntumasta tavalla tai toisella”, kertoo MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksesta.

Koska peuravaadin ei yli viikkoon osoittanut merkkejä siitä, että se yrittäisi hakeutua pois alueelta, päätettiin yrittää eläimen nukuttamista ja siirtoa takaisin Lauhanvuoren kansallispuistoon. Vaatimen nukuttaminen tapahtui maanantaina 30. lokakuuta. Nukuttaminen ja siirto hoidettiin suurriistavirka-aputehtävänä (SRVA) poliisin määräyksestä. Tehtävää olivat suorittamassa paikallisten SRVA-vapaaehtoisten lisäksi eläinlääkäri, nukutusaseen käyttäjä sekä Metsähallituksen edustaja.

”Löysimme vaatimen seurantapannan avulla ja pääsimme lähestymään sitä riittävän lähelle, jotta nukutusnuolen ampuminen onnistui. Vaadin nukahti puolen päivän aikoihin. Se siirrettiin pressun avulla tien varressa odottavalle kuljetustrailerille, ja jo pari tuntia myöhemmin se vapautettiin Lauhanvuoressa”, Mykrä-Pohja kuvailee päivän tapahtumia. Vapautuspaikan lähialueella oleskelee muita metsäpeuroja, joiden seuraan vaatimen oletetaan pian liittyvän.

Villin eläimen nukuttaminen ja siirtäminen muulle alueelle on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Villieläinten nukutukseen tarvittavaa välineistöä ja osaamista on vain harvoilla tahoilla. Eläimen sijainnin on oltava sellainen, että nukutus ei aiheuta turhia riskejä nukutettavalle eläimelle eikä alueella liikkuville ihmisille, ja nukuttajan on päästävä lähelle eläintä. Eläimen liikkeitä on pystyttävä seuraamaan nukutusnuolen ampumisen jälkeen, jotta se löydetään maastosta ja saadaan siirrettyä kuljetustraileriin. Lisäksi eläimelle on oltava tiedossa sopiva paikka, johon se voidaan kuljettaa ja luvallisesti vapauttaa.

”Nyt meillä oli niin sanotusti kaikki tähdet kohdillaan. Eläin oli pannoitettu, joten pystyimme seuraamaan sen sijaintia sekä liikkeitä, ja alue oli sellainen, että nukuttaminen onnistui turvallisesti”, Mykrä-Pohja listaa.

Siirtopäätökseen vaikutti myös se, että vaadin on arvokas kantayksilö Lauhanvuoreen palautusistutetulle metsäpeurakannalle.

Nyt nukutettu ja siirretty metsäpeuravaadin syntyi Ähtäri Zoossa vuonna 2017. Se siirrettiin Lauhanvuoren kansallispuistoon rakennettuun totutustarhaan helmikuussa 2019 ja vapautettiin kansallispuistoon kesällä 2020 osana metsäpeurojen palautusistutusta.

Metsäpeurojen palautusistutukset Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista MetsäpeuraLIFE-hanketta. Kannanhoito- ja suojeluhankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut palauttaa alkuperäislajistoomme kuuluva metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja, p. 040 631 8527, sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi