Julkaistu 23.3.2021

Metsähallitus keskeyttää hakkuut Evon retkeilyalueella

Evon retkeilyaluetta ilmasta
DCIM103MEDIADJI_0538.JPG

Metsähallitus päätti aamupäivällä keskeyttää hakkuut muilta osin kuin luonnon monimuotoisuutta lisäävillä kohteilla. Päätös perustuu yhteisiin keskusteluihin ohjaavien ministeriöiden kanssa.

”Katsoimme parhaaksi, että toteutamme vain luonnonhoidollisen kulotuksen valmistelevat hakkuut. Totta kai myös yleisön palautteella on merkitystä, lisäksi kävimme keskustelua ohjaavien ministeriöiden kanssa. Muiden hakkuiden osalta jäämme odottamaan päätöstä Evon mahdollisesta kansallispuistosta. Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Pasi Korteniemi toteaa.

Harvennushakkuita jatketaan Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvällä noin 11 hehtaarin alueella Tavilammen-Rillitien risteyksessä harvennetaan. Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos.

Metsähallitus hoitaa Evon retkeilyaluetta hoito- ja käyttösuunnitelman ja kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Viime viikolla aloitetut hakkuut on suunniteltu 2017-2020. Retkeilyalueella käytetään vain peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, avohakkuita ei tehdä lainkaan.

Hakkuista ehdittiin toteuttaa alle 5 hehtaaria, josta pienalakasvatuskohde 2,8 hehtaaria ja harvennusta alle 2 hehtaaria.


Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Pasi Korteniemi, p. 040 5716 420