Lakiasiat ja vaatimustenmukaisuus -yksikön tietovarannot

Asiakirjallisten tietojen tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on Metsähallituksessa laadittujen ja Metsähallitukseen saapuneiden asiakirjojen hallinnointi ja säilyttäminen, kun niitä ei muiden tietovarantojen osalta säilytetä operatiivisissa tietojärjestelmissä.

Tietovarantoon kuuluvat aikaisemmat asianhallintajärjestelmät, niiden diaarit ja hakemistot sekä paperinen arkisto.

Tytäryhtiöiden, Siemen Forelia, MH-Kivi ja Nuuksiokeskus Oy, asianhallinta hoidetaan osana konsernin asianhallintaa.

Tietojärjestelmänä toimii asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa asianumeroa, haettavan tiedon yksilöivää termiä kuten kiinteistötunnusta, hakijan nimeä ym.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmien tiedot kuuluvat Metsähallituksen asiarekisteriin ja palvelujen tiedonhallintaan.

Hankinnan tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoitus on kilpailutusmateriaalin eli kilpailutustietojen, ostettavista tavaroista tehtyjä tilausten sekä kilpailutettujen hankintojen ja niihin liittyvien päätöstietojen hallinta.

Tietovaranto koostuu hankintatiedoista kuten, tilauksista, tarjouspyynnöistä, tarjouksista, hankintasopimuksista, hankintapäätöksistä sekä laskutiedoista ja toimittajatiedoista.

Tietojärjestelminä toimivat kilpailutus- ja hankintajärjestelmä, asianhallintajärjestelmä sekä TORI osto- ja myyntijärjestelmä.

Hakutekijöinä tietojärjestelmissä voidaan käyttää esimerkiksi kilpailutuksen nimeä, tunnistetta, tilausnumeroa, tilauksen, tilaajan tai toimittajan nimeä, y-tunnusta, organisaatiota, laskun numeroa, summaa tai päivämäärää sekä sopimuksen nimeä, sopimusnumeroa tai sopimustunnistetta.

Aineisto on osittain saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla. Saatavilla on kilpailutuksen kilpailutus- ja sopimustietoja sekä TORI osto- ja myyntijärjestelmän tietoja.

Tietojärjestelmien sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen asiarekisteriin ja palvelujen tiedonhallintaan.

Vaatimustenmukaisuuden tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on ylläpitää tietoa Metsähallitusta lähellä olevista henkilöistä ja yhtiöistä. Tietovarantoon kuuluu myös Metsähallituksen ilmoituskanavan kautta tapahtuva Metsähallituksen toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen. Lisäksi ylläpidetään tietoja Metsähallituksen antamista ja metsähallituslaisen vastaanottamista lahjoista ja etuuksista.

Tietovaranto koostuu lähipiirirekisteritiedoista, ilmoituskanavatiedoista ja lahjarekisteritiedoista, jotka toimivat myös tietojärjestelminä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa yksiköitä, rooleja tai ilmoitustyyppiä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmien sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan.

Takaisin pääsivulle