Kiinteistökehityksen tietovarannot

Kiinteistökaupan kohteet ja asiakkaat

Tietovarannon käyttötarkoituksena on tonttien, metsäpalstojen, rakennusten ja muiden myyntikohteiden sekä asiakastietojen ylläpito KIVI-internetsovelluksessa. Sieltä myyntikohteiden tiedot siirtyvät automaattisesti eri esittelysivuille ja -portaaleihin (laatumaa.fi, etuovi.com ja oikotie.fi). Huutokaupat.com sivustolle kohteet syötetään manuaalisesti.

Tietovaranto koostuu myyntikohdetiedoista ja asiakastiedoista.

Tietojärjestelmänä käytetään internet-sovellusta kivi.etuovi.com.

Hakutekijöinä asiakastiedoista voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaan nimeä, kiinnostuksen kohdetta, maantieteellistä kiinnostuksen kohdetta.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tällä hetkellä tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan.

Kiinteistö- ja maankäyttötietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden kiinteistö/tila- ja maankäyttötietojen hallinta. Kohteisiin liittyvän tietosisällön avulla tuetaan mm. edunvalvontaa, kiinteistötietojen hallintaa, alueen hankintaa ja luovutusta, alueen hallinta- ja maankäyttötietojen ja niiden muutosten hallintaa sekä maa- ja vesiomaisuuden tasetietojen hallintaa.

Tietovarannon tiedoista vastaavat Kiinteistökehitys ja Eräpalvelut.

Kiinteistökehityksen ylläpitovastuulla ovat kiinteistökohteet ja maankäyttökohteet. Kiinteistökohteen palstojen avulla ylläpidetään tietoa siitä, minkä Metsähallituksen vastuualueen hallintaan tai käyttöön kiinteistön alueet kuuluvat. Kiinteistön palstojen ja maankäyttökohteiden avulla ylläpidetään tietoa siitä, missä pääasiallisessa käyttötarkoituksessa (maankäyttö)alueet ovat. Lisäksi Kiinteistökehityksen ylläpitovastuulla ovat Laatumaan suunnittelukohteet, tasekohteet sekä valmistelukohteet.
Eräpalveluiden ylläpitovastuulla ovat metsästysaluekohteet.

Tietovaranto sisältää Metsähallituksen kiinteistöjen, maankäyttökohteiden ja metsästysalueiden tiedot sekä kaavoituksen, tuulivoiman, maanjalostuksen ja maakaupan suunnittelutiedot.

Tietojärjestelmänä toimii kiinteistö- ja maankäyttötietojen hallintasovellus, joka on paikkatietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistötunnusta, maankäyttökohteen nimeä tai metsästysalueen nimeä.
Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tällä hetkellä tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja.

Maanvuokrauksen ja käyttöoikeuksien tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on maanvuokraukseen liittyvien tietojen hallinta sekä metsästys- ja kalastusalueiden vuokraus. Lisäksi tietovarantoon sisältyy vuokrakohteiden ja sopimusten hallinta ja laskutus.

Tietovarantojen tiedoista vastaavat Kiinteistökehitys, Eräpalvelut, Luontopalvelut ja Metsätalous Oy.

Tietovaranto koostuu muun muassa sopimustiedoista, asiakastiedoista ja laskutiedoista.

Tietojärjestelmänä toimii vuokrakohteiden ja -sopimusten tietojärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi sopimusnumeroa, asiakkaan nimeä, henkilötunnusta, yrityksen nimeä ja Y-tunnusta.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tiedot ovat pääosin sellaisia, että ne kuuluvat tulevaisuudessa Metsähallituksen asiarekisterin piiriin.

Tällä hetkellä tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja sopimusten ja sopimustietojen osalta.

Takaisin pääsivulle