Henkilöstöhallinnon tietovarannot

Rekrytoinnin tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on Metsähallituksen henkilöstön rekrytoimiseen liittyvien tietojen käsittely, ylläpito ja hallinta.

Tietovaranto koostuu avoimista työtehtävistä ja työnhakijoiden tiedoista.

Tietojärjestelmänä toimii henkilöstöhallinnon rekrytointijärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi työnhakijan nimeä, työsuhteen tyyppiä ja Metsähallituksen yksikköä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja virkanimitysten osalta.

Takaisin pääsivulle