Eräpalvelujen tietovarannot

Erälupien tietovaranto

Erälupien tietovaranto sisältää kaiken tiedon Erälupien lupamyynnistä eri järjestelmissä, kohdetietojen hallinnasta, riista- ja kalatalouden suunnittelu- ja seuranta- ja tilastointijärjestelmistä, asiakkaiden palautetiedoista sekä asiakkaille tapahtuvan viestinnän toiminnasta. Lupamyynti koostuu muun muassa Metsähallituksen metsästyksen ja kalastuksen luvista, valtion kalastonhoitomaksuista sekä Metsähallituksen maastoliikenneluvista että varaus- ja vuokratupien varauksista.

Tietovaranto koostuu asiakastiedoista, myyntitiedoista, tuotetiedoista, tilauksista ja palautteista.

Tietojärjestelminä on myyntijärjestelmiä, kohdetietojärjestelmiä, tilastointijärjestelmiä, palautejärjestelmiä sekä viestintäjärjestelmiä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa asiakastietoja, tilaustietoja, tuotetietoja.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tiedot ovat pääosin sellaisia, että ne kuuluvat tulevaisuudessa Metsähallituksen asiarekisterin piiriin.

Tällä hetkellä tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja esimerkiksi oikaisuvaatimusten osalta.

Kolmen pohjoisimman kunnan paikallisten lupatietovaranto

Lupatietovaranto kokoaa kolmen pohjoisimman kunnan paikallisten asukkaiden kalastus- ja maastoliikenneluvat.

Tietovaranto koostuu asiakastiedoista, kalastuslupatiedoista ja maastoliikennelupatiedoista.

Tietojärjestelmänä on lupamyyntijärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää muun muassa asiakastietoja, kalastuslupatietoja ja maastoliikennelupatietoja.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tiedot ovat pääosin sellaisia, että ne kuuluvat tulevaisuudessa Metsähallituksen asiarekisterin piiriin.

Tällä hetkellä tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja esimerkiksi oikaisuvaatimusten osalta.

Takaisin pääsivulle