Ennustekartta auttaa tunnistamaan metsäpeuralle tärkeät vasanhoitoympäristöt

Osana MetsäpeuraLIFE-hanketta tuotettiin ennustekartta kuvaamaan vasaansa hoitaville metsäpeuravaatimille tärkeitä elinympäristöjä. Rasterimuotoinen ennustekartta on julkaistu Luonnonvarakeskuksen avoimen datan palvelussa.

Metsäpeuran elinympäristövaatimukset vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Talvisin metsäpeurat ovat riippuvaisia jäkäläkankaista. Kesäaikaan erityisesti vasovat ja vasaa hoitavat vaatimet hakeutuvat luonnontilaisille tai luonnontilaisen kaltaisille suoalueille.

Vasominen ja vasanhoitojakso ovat metsäpeurakannan kehitykselle vuodenkierron kriittisintä aikaa, joten vasanhoitoympäristöjen huomiointi maankäytön suunnittelussa on lajin tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Nyt julkaistu ennustekartta auttaa tunnistamaan metsäpeuralle sopivia vasanhoitojakson aikaisia elinympäristöjä lajin nykyisellä ja potentiaalisella levinneisyysalueella.

Ennustekartta tehtiin Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston ja hanketta koordinoineen Metsähallituksen Eräpalvelujen yhteistyönä. Kartta on tarkoitettu erityisesti maankäytön suunnittelun parissa työskentelevien viranomaisten, konsulttien ja muiden asiantuntijoiden työkaluksi.

Lisätietoja ennustekartan tekoprosessista ja käytöstä saa Metsähallituksen verkkojulkaisusta (metsa.fi).

Ennustekartan voi ladata täältä (opendata.luke.fi/dataset/).

Kuva: Ennustekartta metsäpeuralle tärkeistä vasanhoitoympäristöistä.

Lisätietoja:

Metsäpeura-asiantuntija Milla Niemi, Metsähallitus Eräpalvelut (milla.niemi@metsa.fi; +358 40 724 6267)
Erikoistutkija Antti Paasivaara, Luonnonvarakeskus (antti.paasivaara@luke.fi; +358 295 328 753)

MetsäpeuraLIFE (2016–2023) oli Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima, EU:n osarahoittama metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohanke. Hankkeessa mm. palautusistutettiin metsäpeura eteläiselle Suomenselälle. Lisäksi toteutettiin muita, metsäpeurakantaa hyödyttäviä suojelutoimenpiteitä.