Julkaistu 12.5.2022

Tienpito sujuvoituu – Routa Metsähallitus -tienpidon toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön

Metsähallituksen hallinnassa on noin 36 000 km metsäteitä. Tienpidon toiminnanohjaukseen on nyt saatu oma tietojärjestelmä: Routa Metsähallitus. Sitä käytetään jatkossa kaikessa Metsähallitus Metsätalous Oy:n tienpidossa.

Metsähallituksella on metsäsuunnittelun, korjuun ja kuljetuksen sekä metsänhoidon toiminnanohjaukseen omat järjestelmänsä. Tienpidon toiminnanohjausta on tehty tähän saakka hyvillä suunnitelmilla, mutta vanhoilla työkaluilla: paperilla, taulukkolaskentaohjelmalla, puhelimella, sähköpostilla ja avoimilla apuohjelmilla..

Järjestelmän ominaisuuksia on kehitetty talven aikana yhteistyössä järjestelmän toimittajan, Sitowise Oy kanssa ja koekäytetty aluksi talvikunnossapidon sopimusurakoissa. Routa Metsähallitus – toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikissa tienpidon töissä 1.5.2022 alkaen ja järjestelmän kehitystyötä jatketaan edelleen.

“Urakoitsijoiden näkökulmasta sähköinen työnohjaus parantaa yhteydenpitoa ja toimenpiteiden ketjutusta. Kaluston tarpeeton siirtely vähenee pienentäen osaltaan päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Metsähallituksen urakoinnin kokonaisvaltainen hallinta yksinkertaistuu ja helpottuu”, kertoo projektipäällikkö Antti Nurmi. “Töiden sujuva toteutus ja reaaliaikainen seuranta hyödyttävät kaikkia, mukaan lukien tienkäyttäjät.”

Järjestelmään on sulautettu julkinen tilannekuva, jossa ovat esillä teiden viimeisimmät kunnossapitotiedot työlajeittain. Se toimii näyteikkunana ja palautekanavana Metsähallituksen henkilöstölle, urakoitsijoille, eri sidosryhmille ja jatkossa kaikille tienkäyttäjille, kun Tilannekuva sijoitetaan Metsähallituksen verkkosivuille.

Käyttöönottokoulutukset urakoitsijoille on järjestetty huhti-toukokuun vaihteessa Etelä-Suomen ja Pohjanmaa-Kainuun alueilla. Lapin osalta koulutukset järjestetään toukokuun aikana.
Järjestelmän käyttäjistä on Metsähallituksen toimihenkilöitä noin 50. Tienpidon urakoitsijat aliurakointiketjuineen kasvattavat käyttäjämäärän useampaan sataan. 

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy: 
Projektipäällikkö Antti Nurmi, 040 715 1741, antti.nurmi@metsa.fi