Julkaistu 27.6.2023

Metsähallitus saa uuden metsäsuunnittelua tehostavan ja laatua parantavan metsäjärjestelmän vuonna 2025 – toimittajina kokeneet Arbonaut ja Triona

Metsäasiantuntija kesäiessä metsässä alaviistosta kuvattuna niin että hänellä on toisessa kädessä maastotallennin johon hän tekee muistiinpanoja.
Kuva: Katri Lehtola/Metsähallitus

Arbonaut ja Triona toimittavat Metsähallituksen uuden metsätietojärjestelmän. Järjestelmän toteuttaminen on merkittävä hanke, sillä sen kautta tehdään kaikki valtion monikäyttömetsien metsän- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnitelmat. Uusi järjestelmä tehostaa metsäsuunnittelua sekä parantaa suunnittelun laatua ja seurantaa toimimalla suunnittelijan päätöstukena ja tuomalla töiden toteutustiedot näkyville.

Nykyinen Metsähallituksen metsätietojärjestelmä Silvia tuli käyttöön 2015. Metsätalouden toiminnan ja metsävaratietojen kehittymisen myötä esille on tullut useita uudistamistarpeita, joihin voidaan vastata paremmin uuden järjestelmäarkkitehtuurin myötä. Tämän lisäksi nykyisen järjestelmän alustan käyttötuki päättyy 2025.

Henkilökuva Hannu Lehtosesta, joka seisoo kauluspaidassa ja pikkutakissa hymyillen kameraa kohti.
Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen. Kuva: Milla Keskipoikela/Metsähallitus.

”Odotamme uudelta järjestelmältä tukea päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden vaihtoehdot ja tavoitteet ovat selkeästi suunnittelijan nähtävillä. Se, että myös töiden toteutustiedot tulevat suoraan järjestelmään, parantaa seurantaa ja suunnittelun laatua. Tiedolla johtaminen on nykypäivää”, kertoo metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen Metsähallitukselta.

”Lisäksi uudet metsänhoidon tavoitteet liittyen esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen ja sekapuustoisuuden lisäämiseen ovat vaikuttaneet siihen, että suunnittelujärjestelmän tulee osata paremmin kuvata monirakenteista metsää”.

Järjestelmä on mukautuva ja toimii vaativissakin oloissa

Uudistamisen lähtökohtina ovat metsävaratiedon nykyaikainen, tehokas ja dynaaminen hallinta. Järjestelmän käytettävyys on keskeinen asia – sen on oltava vakaa, tehokas, saatavilla ja miellyttävä käyttää.

”Teemme paljon suunnitelmia maastossa, joten keskeinen vaatimus on, että järjestelmää voi käyttää vaikeissakin olosuhteissa, kuten rukkaset kädessä pakkasella. Sen tulee myös toimia kivuttomasti ilman verkkoyhteyttä”, muistuttaa Lehtonen.

Tiedon määrä ja laatu kasvavat ja uusia tarpeita tulee jatkuvasti. Järjestelmän tulee vastata esimerkiksi metsäasiantuntijoiden työnkuvan monipuolistumiseen. Uusi järjestelmä rakennetaankin modulaariseksi siten, että muutostyöt voidaan kohdistaa vain tarvittavaan osaan.

Käyttäjät osallistuvat rakentamiseen

Uudistus on valtava prosessi, sillä metsätietojärjestelmä on Metsähallituksen perustyökalu metsäomaisuuden hoitoon ja kestävään käyttöön. On sen vuoksi tärkeä saada jatkuvaa palautetta käyttäjiltä koko projektin ajan.

”Jo pelkkä määrittelyprojekti kattoi 250 tilaisuutta, joihin osallistui yli 200 henkilöä. Järjestelmän tulevia käyttäjiä osallistetaan mahdollisimman paljon koko toteutuksen ajan mm. kysymällä tarpeista ja esittelemällä välituloksia”, kertoo Lehtonen.

Suunnitelman mukaan järjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 2025.

Talvisessa metsässä metsäasiantuntija moottorikelkan päällä tekee suunnitelmia maastotallentimeen.
Kuva: Milla Keskipoikela/Metsähallitus

Toimittajiksi kokeneita paikkatietoalan yrityksiä

Arbonaut Oy:n ja Triona Oy:n muodostama ryhmittymä valikoitui Metsähallituksen uuden metsätietojärjestelmän toteuttajaksi. Arbonaut oli tekemässä myös nykyistä Silvia-järjestelmää.

”Olemme kiitollisia voidessamme jatkaa jo reilusti yli vuosikymmenen kestänyttä hedelmällistä ja tuottavaa yhteistyötämme metsätietojärjestelmissä Metsähallituksen kanssa. Metsähallitus on yksi maailman edistyneimmistä metsänhoito-organisaatioista ja käyttää LiDAR-pohjaista metsävaratietoa erittäin tehokkaasti”, kertoo Arbonautin toimitusjohtaja Tuomo Kauranne.

Projektissa Arbonautin kumppanina oleva Triona toimii Pohjoismaissa ja on rakentanut paikkatietojärjestelmiä mm. ”Ruotsin Metsähallitukselle” Sveaskogille.

”Metsätoimiala on niin meillä Suomessa kuin koko Triona-konsernissakin tärkeimpiä toimialojamme, joten yhteistyö Metsähallituksen kanssa sopii toimintaamme sekä tavoitteisiimme nähden erinomaisesti. Pääsemme samalla rakentamaan tiedonvaihtoa pohjoismaisten metsäalan julkisten toimijoiden välillä. Yhdessä Arbonautin kanssa saavutamme varmasti toivotun lopputuloksen”, sanoo Trionan toimitusjohtaja Mika Karjalainen.

Hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintapäätös valmistui toukokuun lopulla ja perustui kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen hinnan ja laadun suhteen.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Hannu Lehtonen, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. +358 40 583 6983

Tuomo Kauranne, toimitusjohtaja, Arbonaut Oy, puh. +358 40 530 0622, tuomo.kauranne@arbonaut.com

Niko Rosenquist, Business Manager, Triona Group, +46 709 13 20 30, niko.rosenquist@triona.se

Mikä on metsäjärjestelmä?

Järjestelmässä toteutetaan kaikki metsätalouden toimenpiteisiin liittyvien töiden suunnittelu, kuten hakkuut, uudistaminen, taimikonhoito, lannoitus sekä vesien- ja luonnonhoito. Järjestelmä ylläpitää myös tietoja mm. puustosta, kasvupaikasta ja alue-ekologiasta. Myös metsien kasvunlaskenta hoidetaan järjestelmän kautta.

Metsäjärjestelmä hyödyntää useita eri aineistolähteitä ja paikkatietoaineistoja.

Järjestelmää käyttää päivittäin merkittävä osa Metsähallituksen metsätalouden henkilöstöstä niin toimistolla kuin maastossa.


Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta – erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.

Metsähallitus Metsätalous Oy hoitaa liiketoiminnan käytössä olevia metsiä turvaten samanaikaisesti puuntuotannon, luonnon monimuotoisuuden, asiakkaiden tarpeet, monikäytön edellytykset sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen.

Arbonaut Oy

Arbonaut on maailmanlaajuisesti johtava tarkan digitaalisen metsätiedon tuottaja. Vuodesta 1994 asti Arbonaut on kehittänyt käytännöllisiä ja innovatiivisia ratkaisuja metsävaratietojen keruuseen, toimenpiteiden suunnitteluun, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja riskienhallintaan.

Arbonautin missio on tukea vastuullista metsätaloutta luomalla digitaalisia kaksosia metsien ekosysteemeille, jotka johtavat hyviin metsänhoitopäätöksiin. 

Triona Oy

Triona on johtava innovatiivisten IT-ratkaisujen toimittaja logistiikan ja infrastruktuurin aloilla.

Yhdistämme laajan asiantuntemuksen infrastruktuurin, energiatoimialan, rakennusurakoinnin, metsäteollisuuden ja logistiikan aloilta huippuosaamiseen järjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa.

Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.