Julkaistu 24.3.2022

Metsähallitukselle uusi hallitus

Valtioneuvosto on tänään 24.3.2022 nimittänyt Metsähallitukselle uuden hallituksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle (1.4.2022-31.3.2025).

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
Varapuheenjohtaja: Neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, Maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet:
Dosentti Tanja Joona, Lapin Yliopisto
Tiedottaja Keijo Kallunki, Metsähallitus
Talous,- kehitys- IT- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen, Isku-Yhtymä Oy
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, Wipak Oy
Kansainvälisten asioiden johtaja Ismo Tiainen, Ympäristöministeriö
Professori Roope Uusitalo, Helsingin yliopisto

Nimitetyistä Saukkonen on ollut Metsähallituksen hallituksessa vuodesta 2019, Paanukoski ja Tiainen vuodesta 2020. Muut jäsenet ovat uusia.

Hallitus toimii liikelaitoksen ylimpänä päättävänä elimenä, joka ohjaa ja valvoo Metsähallituksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta julkisten hallintotehtävien osalta  omalla toimialallaan.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910