Julkaistu 18.7.2019

Lauhanvuori−Hämeenkangas Geoparkin kansainvälinen arviointi heinäkuun lopulla on tärkeä vaihe kohti UNESCO Global Geopark -jäsenyyttä

Heinäkuun 22. -26. päivä Lauhanvuori−Hämeenkangas Geopark -alueelle saapuu maailmalta kaksi UNESCOn Geopark-arvioitsijaa, toinen Malesiasta, toinen Espanjasta. Geopark-hakemus jätettiin loppusyksystä 2018, alue on läpäissyt tieteellisen tarkastelun ja pääsee nyt evaluointiin. Arvioitsijoille esitellään aluetta, sen geologiaa, luontoa ja kulttuurihistoriaa sekä miten niitä tuodaan esiin matkailijoiden lisäksi myös paikallisille ihmisille.

Kauhaneva on geopark-suoteeman kärkikohde. Kuva: Terttu Hermansson

Lauhanvuori−Hämeenkangas Geopark-alue sijaitsee kolmen maakunnan ja kymmenen kunnan alueella. Etelä-Pohjanmaalta alueeseen kuuluvat Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki, Pohjois-Satakunnasta Karvia, Honkajoki, Siikainen, Kankaanpää ja Jämijärvi sekä Pirkanmaalta Parkano ja Kihniö. Geopark-valmistelua on tehty useita vuosia, ja hakemus jätettiin UNESCOlle marraskuussa 2018. Alue on läpäissyt hakuvaiheen tieteellisen tarkastelun ja nyt se pääsee viralliseen evaluointiin.

UNESCOn näkökulmasta on tärkeää, miten geologisen, luonnon ja kulttuuriperinnön säilyminen turvataan ja miten sen arvo viestitään seuraaville sukupolville ympäristökasvatuksen keinoin yhdessä alueen koulujen kanssa. Geoparkin ja sen arvojen tulee näkyä koko alueella hyvin, ja alueelle tulevan vieraan tulee heti opastuksesta huomata, että hän on tullut Geoparkiin.

Geoparkin tulee tukea paikallistaloutta, joten myös geomatkailun tilaa, yritysyhteistyötä ja paikallisten tuotteiden edistämistä arvioidaan osana Geoparkia. Paikalliset toimijat ovat mukana arvioinnissa. Alueen sitoutuminen Geoparkin kehittämiseen tulee olla ilmiselvää.

Arvioitsijat viipyvät alueella nelisen päivää ja tutustuvat kaikkiin näkökulmiin, jututtavat alueen ihmisiä ja antavat lopulta lausuntonsa UNESCOlle alueen Geopark-kelpoisuudesta. Sen pohjalta UNESCO Global Geoparks -neuvosto antaa suosituksensa syksyllä UNESCOn hallintoneuvostolle, joka tekee lopullisen päätöksen keväällä 2020.

Suomessa on toistaiseksi yksi ainoa Geopark, Rokua UNESCO Global Geopark, joka sai statuksen 2010. Geopark-jäsenyyttä hakevia ja valmistelevia alueita on Lauhanvuori−Hämeenkankaan lisäksi kolme: Saimaa, Salpausselkä ja Lappajärvi. Saimaalla arviointi tehtiin viime vuonna, ja he ovat saaneet lisäaikaa tiettyjen osa-alueiden viimeistelemiseksi ennen statuksen myöntämistä. Salpausselkä ja Lappajärvi voivat hakea jäsenyyttä aikaisintaan 2020.

Lisätietoja:
Terttu Hermansson, toiminnanjohtaja, Lauhanvuori−Hämeenkangas Geopark ry / erikoissuunnittelija, Metsähallitus p. 040 6757 363, terttu.hermansson(at)lhgeopark.fi / terttu.hermansson(at)metsa.fi