Julkaistu 13.4.2022

Kuulutus: Metsästyksen kiintiöpäätökset saamelaisten kotiseutualueelle ja muualle Suomeen 2022-2025

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 12.4.2022 antamillaan päätöksillä MH 1404/2022 ja MH 1405/2022 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesialueen käyttämisestä metsästykseen. Päätös MH 1404/2022 koskee saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös MH 1405/2022 muita Suomen valtion maa- ja vesialueita, jotka ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Päätökset pidetään nähtävänä 1.6.2022 saakka Metsähallituksen Oulun yksikössä, Veteraanikatu 5, 90101 Oulu, sekä lisäksi Metsähallituksen Internet-sivuilla osoitteissa www.metsa.fi ja www.eraluvat.fi.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan lisäksi seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 13.4.2022 Metsähallituksen verkkosivuilla eli 20.4.2022. Valitusaika päättyy 20.5.2022.

Oulussa 13. päivänä huhtikuuta 2022

METSÄHALLITUS

Kiintiöpäätökset näet eräluvat.fi-sivustolta.