Bild: Tuija Warén.

I projektet Botnia-Atlantica projektet Lystra ska Sverige och Finland gemensamt vidareutveckla världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare. Målet är att få fler besökare till världsarvet utan att äventyra en hållbar utveckling, öka förståelsen för världsarvets värden och skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att möta både naturturismens behov och stöda markanvändningsplanering.

Expertorganisationerna SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologiska forskningscentralen) och Lantmäteriverket som är projektpartners i Lystra ska uppdatera kunskapen om världsarvet utgående från den senaste vetenskapliga informationen, laserskanningsdata och fältinventeringar. Fältinventeringarna görs sommaren 2018.

Projektets totalbudget är 1,38 milj. € och finansieras till 60% av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet är treårigt och pågår 1.1.2018–31.12.2020.

Projektägare: Forststyrelsen

Stödmottagare: Geologiska forskningscentralen GTK, Lantmäteriverket – Geodatacentralen FGI, Vasa stad – Biblioteket, Länsstyrelsen Västernorrland, Sveriges geologiska undersökning SGU

Medfinansiärer: Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket, Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken rf, Visit Vaasa

Mera information:

Världsarvskoordinator Malin Henriksson, Forststyrelsen Naturtjänster, tel. 0401935775, malin.henriksson@metsa.fi

Senast uppdaterad 21.9.2021