Bild: Tuija Warén.

I Botnia-Atlantica projektet Lystra vidareutvecklade  Sverige och Finland gemensamt världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare. Målet var att få fler besökare till världsarvet utan att äventyra en hållbar utveckling, öka förståelsen för världsarvets värden och skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att möta både naturturismens behov och stöda markanvändningsplanering.

Expertorganisationerna SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologiska forskningscentralen) och Lantmäteriverket som var projektpartners i Lystra uppdaterade kunskapen om världsarvet utgående från den senaste vetenskapliga informationen, laserskanningsdata och fältinventeringar. Fältinventeringarna gjordes sommaren 2018.

Projektets totalbudget var 1,38 milj. € och det finansierades till 60% av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet var treårigt: 1.1.2018–31.12.2020.

Projektägare: Forststyrelsen

Stödmottagare: Geologiska forskningscentralen GTK, Lantmäteriverket – Geodatacentralen FGI, Vasa stad – Biblioteket, Länsstyrelsen Västernorrland, Sveriges geologiska undersökning SGU

Medfinansiärer: Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket, Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken rf, Visit Vaasa

Mera information:

Världsarvskoordinator Malin Henriksson, Forststyrelsen Naturtjänster, tel. 0401935775, malin.henriksson@metsa.fi

Senast uppdaterad 21.8.2023