Useita ihmisiä patikoi kivikkoisessa käkkyräisiä koivuja kasvavassa rantametsässä.
Vaelluksella Merenkurkun maailmanperintöalueella. Kuva: Tuija Warén.

Lystra-hankkeessa Suomi ja Ruotsi kehittivät yhdessä Korkeanrannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohdetta kohentaakseen alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä asukkaille, yrittäjille että kävijöille. Tavoitteena oli saada lisää kävijöitä kestävää kehitystä vaarantamatta, lisätä ymmärrystä maailmanperintökohteen arvoista ja luoda korkeatasoinen tietopohja vastaamaan luontomatkailuelinkeinon ja maankäytön suunnittelun tarpeita.

Asiantuntijaorganisaatiot SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologian tutkimuskeskus) ja Maanmittauslaitos, jotka olivat Lystran hankekumppaneita, päivittivät maailmanperinnöstä annettavaa tietoa viimeisen tieteellisen tiedon, laserkeilausdatan ja tänä kesänä tehtävien kenttäinventointien pohjalta.

Hankeen kokonaisbudjetti oli 1,38 miljoonaa euroa, josta EU:n aluekehitysrahaston osuus oli 60 prosenttia. Hanke oli kolmevuotinen: 2018–2020.

Hankeomistaja: Metsähallitus

Tuensaajat: Geologian tutkimuskeskus GTK, Maanmittauslaitos – Paikkatietokeskus FGI, Vaasan kaupunki – Kirjasto, Västernorrlandin lääninhallitus, Sveriges geologiska undersökning SGU.

Rahoittajat EU:n lisäksi: Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket, Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry., Visit Vaasa

Lisätietoja:

Maailmanperintökoordinaattori Malin Henriksson, Metsähallitus, Luontopalvelut,  malin.henriksson(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.8.2023