Useita ihmisiä patikoi kivikkoisessa käkkyräisiä koivuja kasvavassa rantametsässä.
Vaelluksella Merenkurkun maailmanperintöalueella. Kuva: Tuija Warén.

Lystra-hankkeessa Suomi ja Ruotsi kehittävät yhdessä Korkearannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintökohdetta kohentaakseen alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä asukkaille, yrittäjille että kävijöille. Tavoitteena on saada lisää kävijöitä kestävää kehitystä vaarantamatta, lisätä ymmärrystä maailmanperintökohteen arvoista ja luoda korkeatasoinen tietopohja vastaamaan luontomatkailuelinkeinon ja maankäytön suunnittelun tarpeita.

Asiantuntijaorganisaatiot SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologian tutkimuskeskus) ja Maanmittauslaitos, jotka ovat Lystran hankekumppaneita, päivittävät maailmanperinnöstä annettavaa tietoa viimeisen tieteellisen tiedon, laserkeilausdatan ja tänä kesänä tehtävien kenttäinventointien pohjalta.

Hankeen kokonaisbudjetti on 1,38 miljoonaa euroa, josta EU:n aluekehitysrahaston osuus on 60 prosenttia. Hanke on kolmevuotinen ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Hankeomistaja: Metsähallitus

Tuensaajat: Geologian tutkimuskeskus GTK, Maanmittauslaitos – Paikkatietokeskus FGI, Vaasan kaupunki – Kirjasto, Västernorrlandin lääninhallitus, Sveriges geologiska undersökning SGU.

Rahoittajat EU:n lisäksi: Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket, Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry., Visit Vaasa

Lisätietoja:

Maailmanperintökoordinaattori Malin Henriksson, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 193 5775, malin.henriksson(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 21.9.2021