Publicerad 2.2.2024

Jägare och fiskare köpte över 185 000 tillstånd för statens områden

Undantagsåren 2020–2021 verkar ha ökat de statliga områdenas popularitet för jakt och fiske permanent. Ifjol köptes sammanlagt 185 526 jakt- och fisketillstånd av Forststyrelsen. Antalet överskrider antalet tillstånd året innan med 6 000 st. och med 20 000 st. jämfört med nivån innan coronaåren. Efterfrågan på jakt- och fisketillstånd skulle vara ännu större i många områden, men jakten och fisket begränsas med kvoter.

Cirka 85 000 jakttillstånd har köpts redan fyra år i rad. Antalet tillstånd kan inte öka mycket mer, eftersom Forststyrelsen tryggar hållbara viltbestånd och den så kallade sociala hållbarheten genom att fastställa regionala och objektspecifika kvoter.

Ifjol köptes 101 258 fisketillstånd för statens vatten, vilket är klart fler än året innan. Efterfrågan för en del fiskeobjekt överskrider även antalet tillstånd som kan beviljas. I synnerhet forsarna i södra och mellersta Finland och många älvar i Lappland är objekt där inte alla som vill får tillstånd.

Det finns dock tillstånd för jägare och fiskare under hela säsongen på objekt som inte är de mest populära. Även om i synnerhet tillstånden för hönsfågeljakt säljs slut för de mest eftertraktade områdena, säljs årligen endast cirka 80 procent av hela landets kvot.

– Möjligheterna att jaga annat småvilt än skogshönsfåglar på statens områden är större än vad som utnyttjas.  Ifjol skaffade jägarna  endast 22 procent av tillstånden för jakt på vattenfågel och hare som såldes under säsongen, säger Ahti Putaala, ledande expert på jakt.

Hönsfågeljakt intresserar jägarna

Jägarna föredrar hönsfågeljakt på statens områden. Av alla jakttillstånd som skaffades var 79 procent hönsfågeltillstånd. Flest jakttillstånd köptes för områdena Naruska-Tuntsa och Vintilä i Savukoski samt i jaktområdena i Yli-Ii och Puolango. Fler än 1 500 jakttillstånd såldes för vart och ett av områdena.

I siffrorna ingår inte älgjaktstillstånd, eftersom älgjaktsällskapen söker områden hos Forststyrelsen och inte enskilda jakttillstånd. Ifjol jagade sammanlagt 26 961 jägare i sällskap i statens områden. Älgjaktens popularitet har minskat något under de senaste åren, samtidigt som älgbeståndet har minskat.

Majoriteten av fiskarna föredrar spöfiske. Av fjolårets fisketillstånd var 80 procent spöfisketillstånd. Fångsttillståndens popularitet har sakta avtagit från år till år.

Friluftsområdenas objekt är populära

De mest sålda fiskeobjekten i fjol var Ruunaa fors i Lieksa (4 400 tillstånd), Hossa i Suomussalmi (4 300 tillstånd) och Niemisjärvi i Evois i Tavastehus (4 100 tillstånd). Av dessa ligger Ruunaa och Niemisjärvi i statens strövområden.

De som jagar och fiskar på statens områden ger betydande tilläggsinkomster för mållandskapen. Förra året köpte de tjänster för 51,8 miljoner euro. Jägarnas och fiskarnas sysselsättande effekt var 274 årsverken, vilket främst riktades till östra och norra Finland.

Jakttillstånd 2019–2023 *) 

2019                 71 398
2020                 85 188
2021                 85 391
2022                 85 369
2023                 84 268

Fisketillstånd 2019–2023 *) 

2019                 94 121
2020                 117 233
2021                 107 585
2022                 94 032
2023                 101 258

Källa: Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster 
* tillstånden anges i antal, inte i tillståndsdygn. 

Mer information:

Ahti Putaala, ledande expert på jakt, Forststyrelsen, 040 827 2574

Olli Urpanen, ledande fiskeriexpert, Forststyrelsen, 040 720 5963