Publicerad 30.11.2023

Forststyrelsens webbplats julkaisut.metsa.fi har förnyats

Julkaisut.metsa.fi innehåller information och pdf-filer om olika Forststyrelsens publikationer. Där finns till exempel guider, rapporter och broschyrer över utflyktsmål. För närvarande finns det nästan 2 500 publikationer på webbplatsen.

Ett snötäckt skogsbryn. I bakgrunden syns snötäckta trädlösa fjälltoppar en solig vinterdag.
Pallastunturi på vintern. Bild: Heikki Sulander.

Julkaisut.metsa.fi har nu uppdaterats och blivit en mer integrerad del av webbplatsen Metsa.fi.

I samband med uppdateringen förbättrades även webbplatsens tillgänglighet. Domännamnet och sökfunktionerna är dock desamma.

Till följd av uppdateringen slutade länkar att fungera. Vi har börjat korrigera länkarna i tjänsterna Metsa.fi och Utinaturen.fi. Om du har länkar från din webbtjänst till julkaisut.metsa.fi, vänligen observera att adresserna till sidorna har ändrats.

https://julkaisut.metsa.fi/sv/