Almmustahtton 30.11.2023

Meahciráđđehusa julkaisut.metsa.fi-siiddut leat ođasmahtton

Julkaisut.metsa.fi leat čohkkejuvvon dieđut ja pdf-fiillaide earálágan Meahciráđđehusa almmustahttimiin. Siidduin leat earret eará láidengihppagat, čielggadeamit ja guovllubrošyrat. Siidduin leat dál measta 2500 almmustahttima.

Muohttaga lohppen ordarádjámeahcci. Duogábealde muohta muorahis duottaralážat dálvebeaivvádahkan.
Bállásduoddarat dálvit. Govva: Heikki Sulander.

Julkaisut.metsa.fi-siiddut leat dál ođasmuhtton ja laktojuvvon lávgadut oassin metsa.fi-siidduide. Ođastusa buoridedje maiddái siidduid fáhtehahttivuođa. Domain-namma ja ohcandoaimmat leat bisson seammán.

Ođastusa dihtii liŋkkat cuovkanedje. Leat álggahan liŋkkaid divvuma Metsa.fi- ja Lundui.fi-bálvalusas. Jus leat liŋken su neahttabálvalusa julkaisut.metsa.fi-siidduide, de fuomášathan, ahte siidduid čujuhusat leat dál rievdan.

https://julkaisut.metsa.fi/se/