Publicerad 5.3.2024

Forststyrelsen öppnar en tävling om tomtöverlåtelse i Kilpisjärvi – tävlingens vinnare måste förbinda sig att genomföra sin plan

I Kilpisjärvi i Enontekis kommer man att få unika tomter för turistverksamhet i Forststyrelsens och Enontekis kommuns gemensamma planläggningsprojekt. Det blir fyra företagstomter norr om Kilpisjärvi by, längs riksväg 21, i Saanajokis och Kilpisjärvis armhåla. Senare kommer även tomter för stadigvarande boende att erbjudas.

– I Kilpisjärvi har det funnits stor efterfrågan på egnahemshustomter och tomter för turism, och jag tror att det fortfarande finns en dold efterfrågan på tomter för turism. Alla förstår inte att komma och fråga oss om planläggningsmöjligheter om det inte finns färdiga tomter, berättar Tanja Hämäläinen, ledande expert på områdesanvändning vid Forststyrelsen.

– Tomterna erbjuds genom konkurrensutsättning, där vi kan bedöma kvaliteten på det kommande byggandet och den lokala lämpligheten, fortsätter Hämäläinen.

– Målet med tävlingen är att kring Saanajoki skapa ett trivsamt, attraktivt och högklassigt område för turismtjänster som stärker områdets identitet och stöder Enontekis kommuns mål att utveckla utbudet av tjänster med anknytning till turistnäringen, berättar Enontekis kommundirektör Petri Härkönen.

– Turismen i Kilpisjärviområdet ökar kraftigt och nu kommer unika tomter att erbjudas. Det lönar sig att gripa tag i dessa, uppmanar Härkönen.

– Vi ber tävlingsdeltagarna om förslag på hur tomterna kan planeras och förverkligas. Syftet är att hitta arkitektoniskt högklassiga och genomförbara byggnadsplaner för de tomter som är föremål för tävlingen. Planen ska också presenteras visuellt så att man ser hur tomten och dess funktioner skulle se ut. I förslagen ska deltagarna dessutom visa hur tomten anknyter till sin omgivning, fortsätter Hämäläinen.

I planeringen av området betonas lösningar som är förenliga med hållbar utveckling samt högklassigt turismbyggande som beaktar miljön eftersom området ligger i närheten av ett nationellt värdefullt landskapsområde.

– Men vi söker inte bara planer, utan också någon som genomför dem. Vinnaren eller vinnarna måste förbinda sig att utveckla området tillsammans med Forststyrelsen och Enontekis kommun, säger Hämäläinen. Dessutom förbinder sig vinnaren eller vinnarna att följa Forststyrelsens uppförandekod för ansvarsfull verksamhet.

De planerings- och genomförandegrupper som väljs ska under den fortsatta planeringen förbereda sig på att samordna sina planer med områdets övriga genomförare för att uppnå det bästa slutresultatet. Forststyrelsen och Enontekis kommun har rätt att styra och föreslå ändringar i de vinnande planerna.

Vinnarna i tävlingen ska också arrendera tomterna inom tre månader från det att detaljplanen för Saanajoki har kungjorts, förutsatt att tomterna är färdiga att byggas på.

– I början av sommaren kan vi berätta om tävlingsresultatet, berättar Hämäläinen och Härkönen.

Läs mer (på finska): www.laatumaa.fi/saanajoki

Mer information:

Ledande expert på områdesanvändning Tanja Hämäläinen, Forststyrelsen, tanja.hamalainen@metsa.fi, tfn 040 186 9339

Kommundirektör Petri Härkönen, Enontekis kommun, petri.harkonen@enontekio.fi