Publicerad 20.3.2024

Etikett för den som rör sig i samernas hembygdsområde hjälper till att beakta naturen och kulturen

Forststyrelsen har i samarbete med olika aktörer i samernas hembygdsområde publicerat etikettsregler för dem som rör sig i naturen i hembygdsområdet. Etikettsreglerna innehåller fin grafik och fem punkter för den som vill beakta naturen, näringarna och kulturen. Bakgrunden till etikettsreglerna Markerna är våra barn är naturresursplanen för samernas hembygdsområde.

Den växande turismen efter coronapandemin har i samernas hembygdsområde också haft negativa följder som stör lokalinvånarna. Till exempel går folk in i renfållor, skrämmer renar genom att fotografera dem med drönare, låter hundar springa lösa och till och med kikar in genom fönstren till bostäder.

För att åtgärda det oönskade beteendet har Forststyrelsens Naturtjänster på sin webbplats publicerat fem etikettsregler för dem som rör sig i naturen i samernas hembygdsområde. Bakgrunden till etikettsreglerna är den senaste naturresursplanen för samernas hembygdsområde som styr Forststyrelsens verksamhet. Där lyftes etikettsregler fram som en viktig åtgärd.

Etikettsreglerna har utarbetats i samarbete med Sametinget, skolternas byastämma, den regionala turistorganisationen Lapland North Destinations och Suomen Latu. Layouten är gjord av grafikern Anna Pakkanen, som också arbetat med den populära helheten Etikett i friluftslivet.

– Etikettsreglerna för personer som rör sig i samernas hembygdsområde riktar sig till alla som rör sig i naturen – inte bara till vandrare eller utländska turister, utan också till personer som bor i hembygdsområdet, berättar Aini Magga som är expert på markanvändning vid Forststyrelsens Naturtjänster och som deltagit i planeringen.

Etikettsreglerna Markerna är våra barn innehåller anvisningar om hur naturen och den traditionella samiska livsstilen kan beaktas på olika sätt. Etikettsreglerna är följande:

  1. Respektera den samiska kulturmiljön
  2. Värna om den känsliga arktiska naturen
  3. Håll sällskapsdjur kopplade
  4. Beakta renarna och renskötseln
  5. Välj genuina, lokala tjänster
I en teckning en ren med sin kalv under en tall, på bakgrunden människor med hund kopplad.
I samernas hembyggdsområde ska man hålla sina sällskapsdjur kopplade. Bild: Anna Pakkanen, Forststyrelsen.

Att hytta med näven ger oftast ingen förändring

Aini Magga vid Forststyrelsen hoppas att medvetenheten om särdragen i samernas hembygdsområde ökar i och med etiketten för dem som rör sig i naturen.

Etikettsreglerna har översatts till flera språk, bland annat engelska, svenska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

– Illustrationerna är fantastiska och innehållet är genomtänkt. Avsikten är inte att försöka åstadkomma en förändring genom att hytta med näven. Vi vill att turister och vandrare ska känna sig välkomna till samernas hembygdsområde och att de ska beakta naturen, de traditionella näringarna och kulturen, konstaterar Magga.

Namnet på etiketten för sameområdet, Markerna är våra barn (Maat ovat lapsiamme), kommer från en dikt av den enaresamiska författaren Matti Morottaja.

Mer information

Aini Magga, expert på markanvändning, Forststyrelsens Naturtjänster, +358 40 594 7420, aini.magga@metsa.fi

Etikett för personer som rör sig i naturen i samernas hembygdsområde: https://www.utinaturen.fi/samernashembygdsomrade

Naturresursplanen för samernas hembygdsområde 2022–2027 (julkaisut.metsa.fi, på finska: Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022–2027)