Publicerad 26.1.2024

Antalet besökare: nationalparkerna är fortsättningsvis populära utflyktsmål

Under det senaste året gjordes 3,6 miljoner besök i nationalparkerna.  Antalet besökare ökade med en procent jämfört med året innan och de ekonomiska effekterna av besökarnas penninganvändning för de regionala ekonomierna ökade med fyra procent. Utifrån den insamlade responsen är vandrarna också mycket nöjda med sina besök vid naturobjekten. 

Intresset för Finlands nationalparker har ökat under hela 2000-talet och det verkar som att utflykter i Finlands vackraste natur inte bara var ett fenomen under coronaåren. Sedan 2019 har antalet besökare i nationalparkerna ökat med 12 procent.

– Att ökningen av antalet besök har jämnats ut är en positiv sak. På så sätt kan vi bättre se till att serviceutrustningen i nationalparkerna och vid andra utflyktsmål motsvarar antalet besökare. Vårt mål är att vandrarna hålls på stigarna och att den skyddade naturen inte tar skada, säger Henrik Jansson, naturtjänstdirektör vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Nationalparkerna är naturskyddsområden och Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för skötseln och användningen av dem. Naturtjänsterna har under de senaste fyra åren kunnat förbättra de populära lederna så att de håller det stora antalet besökare. Tack vare separata pengar har Naturtjänsterna kunnat förnya spångarna, grusa lederna och förnya rastplatserna.

– Vi hoppas att vandrarna aktivt tar dessa restaurerade leder och rastplatser i bruk. Antalet besökare tyder redan på detta, säger Jansson.

I skogen ett skydd gjord av trä med eldplats av järn.
En eldplats vid Fiskträsk i Sibbo storskogs nationalpark. Foto: Liisa Neuvonen.

Finansieringen av nationalparkerna minskar i år

Naturtjänsternas verksamhet finansieras ur statsbudgeten. I början av året har man 11 miljoner euro mindre till förfogande än året innan.

– För att balansera ekonomin har vi varit tvungna att göra personalnedskärningar. Vi har också komprimerat vår organisationsstruktur och sökt besparingar på många olika sätt. Vårt mål är att konsekvenserna för servicen för vandrare i nationalparkerna och andra områden som vi ansvarar för ska vara så små som möjligt, säger Jansson.

De populäraste nationalparkerna förblir de samma

De fem populäraste nationalparkerna i Finland hade samma antal besökare i fjol som år 2022. I fjol överskreds gränsen på 100 000 besök i nio nationalparker:
1.    Pallas–Yllästunturi nationalpark, 584 000 besök
2.    Urho Kekkonens nationalpark, 417 600 besök
3.    Noux nationalpark, 274 400 besök
4.    Koli nationalpark, 249 100 besök
5.    Pyhä–Luosto nationalpark, 217 400 besök
6.    Oulanka nationalpark, 175 800 besök
7.    Sibbo storskogs nationalpark, 172 500 besök
8.    Repovesi nationalpark, 132 400 besök
9.    Syöte nationalpark, 106 100 besök
10.Tykö nationalpark, 93 000 besök

I huvudstadsregionen ökade till exempel Sibbo storskogs nationalpark i popularitet, medan antalet besök i Noux minskade. Bland de populära nationalparkerna i Lappland ökade antalet besökare till exempel i Pyhä–Luosto nationalpark och Urho Kekkonens nationalpark. Det nya besöksmålet, utsiktsstugan på Luosto topp, lockade besökare till Pyhä–Luosto nationalpark.

– Det är bra att komma ihåg att nationalparkerna särskilt i östra och norra Finland är en attraktionsfaktor och viktig dragkraft för den lokala ekonomin.  Även om finländarna flyttar till städerna vill många besöka Finlands vackraste natur i mer avlägsna områden på sin fritid, säger Jansson.

Effekterna av nationalparksbesökarnas penninganvändning för den lokala ekonomin var i fjol 285 miljoner euro.

– I fjol ökade effekterna med cirka tio miljoner euro, dvs. med fyra procent jämfört med året innan. Detta vittnar om att vandrarna spenderar pengar på lokala tjänster, säger Jansson.

Vandrare som besöker naturobjekt är också nöjda med sina besök. På basis av besökarundersökningar och responsen från naturumen gav kunderna i genomsnitt sitt besök betyget 4,5 (på skalan 1–5). Här ser man en ökning jämfört med år 2022, då vitsordet var 4,4.

Lyft från förnyade eller förbättrade tjänster i nationalparkerna 2023

  • I Finlands mest besökta nationalpark, Pallas–Yllästunturi nationalpark, gjorde man Varkaankuru stig mer hållbar. Den populära vandringsleden på Yllästunturi breddades och träspångar i dåligt skick byttes ut mot stålgaller.
  •  I Finlands nyaste nationalpark, Salla nationalpark, har flera raststugor och den nya ödestugan Pahanojankuru öppnats för besökare.
  • I Urho Kekkonens nationalpark får besökare som går från Saariselkä till nationalparken aktuell information vid den nya imponerande porten. Även det livliga avsnittet mellan Niilanpää och Rautulampi grusades så att det blev mer hållbart och säkert. Längs leden rör sig både vandrare och terrängcyklister.
  • I Sibbo storskogs nationalpark restaurerades gamla leder och en utsiktsplattform byggdes vid rastplatsen som finns vid Bisaträsk stranden. Under tidigare år har man byggt nya leder (bl.a. Fiskträsk och Bakunkärr), rastplatser och fler parkeringsplatser.
  • I Koli nationalpark har man förbättrat guidningen på Ukko-Kolis övre gård, färdigställt nya parkeringsområden och tagit Honkapirtti hyresstuga i bruk.
  • I Oulanka nationalpark förnyades och restaurerades rutt- och rastplatskonstruktioner på många ställen, i Syöte nationalpark förnyades byggnadstak på rastplatser och i Hossa broar vid rutter.

Mer information:

Alla besökarantal: https://www.metsa.fi/sv/rekreation-i-naturen/antal-besokare/

Lokala ekonomiska effekten: https://www.metsa.fi/sv/rekreation-i-naturen/valfard-fran-naturen/nytta-fran-naturen/nytta-fran-nationalparker/

Obs! Den stora tillväxtprocenten i Päijänne nationalpark förklaras av att Pulkkilanharju har inkluderats i beräkningen av besökare. Siffran kan inte jämföras med antalet besökare i andra parker. 

Sibbo storskog har blivit en livlig konkurrent till Noux – nationalparkernas besökssiffror närmar sig en halv miljon (pressmeddelande 26.1.2024, utinaturen.fi)

Mer information till medierna:  

Helhetsbild och finansiering: naturtjänstdirektör Henrik Jansson, tfn 0400 328759

Norra Lappland (Urho Kekkonens nationalpark och Lemmenjoki nationalpark): serviceägare Pirjo Seurujärvi, tfn 0400 125782

Fjäll-Lappland (Pallas–Yllästunturi nationalpark): teamansvarig Inari Ylläsjärvi tfn 040 158 1760
Peräpohjola (Pyhä–Luosto nationalpark och Salla nationalpark): teamansvarig Joel Erkkonen tfn 040 530 8693

Österbotten–Kajanaland: Oulanka, Riisitunturi, Syöte, Bottenviken, Hossa, Rokua och Hiidenportti: teamansvarig Sari Alatossava, tfn 040 801 4044

Östra Finland
Koli, Patvinsuo och Petkeljärvi nationalparker: Tarja Teppo, expert på rekreationsbruk tfn 0400 215746
Tiilikkajärvis nationalpark: Marko Haapalehto, expert på rekreationsbruk tfn 040 770 0039
Linnansaari, Kolovesi och Repovesi nationalparker: sakkunnig inom rekreationsbruk Leo Parkkonen tfn 040 168 2181

Inre Finland: (Seitseminen, Helvetinjärvi, Salamajärvi, Pyhä-Häkki, Etelä-Konnevesi, Isojärvi, Leivonmäki, Kauhaneva–Pohjankangas, Lauhanvuori, Päijänne, Liesjärvi och Torronsuo nationalparker) teamansvarig Tuula Peltonen, tfn 0400 924534

Kusten och huvudstadsregionen (Noux, Sibbo storskog, Ekenäs skärgård, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kurjenrahka, Tykö, Puurijärvi–Isosuo, Östra Finska vikens, Valkmusa nationalparker) serviceägare Joel Heino, tfn 040 621 0673.

Antal besökare och den riksomfattande utvecklingen: produktägare Liisa Kajala, tfn 0400 233571