Ihmisiä tulossa betonilaituria pitkin rantaan Örön vierasvenesatamassa, taustalla purje- ja moottoriveneitä.
Örön satama Saaristomeren kansallispuistossa. Kuva: Jouko Högmander.

Sustainable Gateways -hankkeen (Small ports – sustainable gateways to coastal national parks) tavoitteena oli kehittää olemassa olevia pienvenesatamia rannikkoseudun saarien kansallispuistoissa Suomessa sekä luonnonsuojelualueilla Ruotsissa. Hanke keskittyi satamainfrastruktuurin parantamiseen mukana olleissa satamissa ja niiden palveluiden kehittämiseen yhdessä satamayrittäjien kanssa. Satamissa mm. lisättiin venepaikkojen määrää sekä rakennettiin ja kunnostettiin kävijöitä palvelevia tiloja.

Tavoitteena oli ohjata saarien suojelualueiden kävijöitä käyttämään palveluita keskitetysti pienvenesatamissa, mikä vahvistaa alueiden käytön ekologista kestävyyttä. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2020.

Hankkeen rahoitus ja kumppanit

Kokonaisbudjetti oli 1 730 000 euroa, josta Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelman osuus oli 1 297 000 euroa ja hankekumppaneiden oman rahoituksen osuus 432 000 euroa. Metsähallituksen Luontopalvelujen hankebudjetti oli 976 000 euroa, josta 732 000 euroa tuli EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Varsinais-Suomen liitto rahoitti 188 000 euroa suomalaisten hankekumppaneiden omarahoitusosuudesta.

Metsähallituksen Luontopalvelut toimi hankkeen pääkoordinoijana. Muut kumppanit olivat Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Ruotsista ja Turun yliopisto Suomesta.

Toiminta-alue ja hankkeen tulokset

Hankkeessa olivat mukana neljän saaren pienvenesatamat Suomesta ja kolmen saaren pienvenesatamat Ruotsista. Suomen saaret sijaitsevat Selkämeren, Saaristomeren ja Tammisaaren saariston kansallispuistoissa. Ruotsissa toimittiin Tukholman saaristossa.

Suomen saaret

Katanpään linnakesaari

Katanpään entinen linnakesaari on Selkämeren kansallispuiston eteläisin käyntikohde. Hankkeessa rakennettiin satamaan uusi kävijöitä palveleva palvelurakennus, jossa on suihkut ja WC:t. Palvelurakennuksen yhteyteen tehtiin astioiden pesupaikka. Palvelurakennuksen seinään asennettiin defibrillaattori. Satamaa laajennettiin asentamalla yksi 48 metrin laituri, jonka ansiosta saatiin 30 venepaikkaa lisää satamaan. Laituriin kuuluu sähköt, valot ja turvavarustus. Lisäksi tarkastettiin ja korjattiin vanhempien laitureiden kiinnitykset. Saaren maasto-opasteet päivitettiin myös hankkeessa.

Pieni harmaa rakennus, jonka edessä on puusta rakennettu luiska ja kaiteet.
Katanpään sataman uusi palvelurakennus. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.
Pitkä venelaituri, johon on kiinnitetty kaksi venettä.
Katanpään sataman uusi laituri. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.

Bodö

Bodö on tunnelmallinen paikka keskellä Saaristomeren kansallispuistoa. Hankkeessa satamaan rakennettiin uusi palvelurakennus, jossa kävijöitä palvelee sataman vastaanotto, satamakauppa sekä sauna. Satamaan asennettiin yksi 48 metriä pitkä laituri, joka lisäsi sataman venepaikkojen määrää 30 paikalla. Laiturissa on sähköt, valot ja turvavarustus. Seitsemän uutta poijua asennettiin satamaan ja viidentoista olemassa olleen poijun kiinnitykset tarkastettiin ja korjattiin. Defibrillaattori asennettiin satama-alueelle. Uusi kuivakäymälä rakennettiin palvelurakennuksen läheisyyteen. Lisäksi satamaan tehtiin ja asennettiin uudet maasto-opasteet.

Harmaa yksikerroksinen puurakennus, jonne on kulku rappusia ja luiskaa pitkin. Terassin ympärillä on kaiteet.
Bodön sataman uusi palvelurakennus. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.
Pitkä venelaituri. Taustalla näkyy saari ja rakennuksia.
Bodön sataman uusi laituri. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.

Örön linnakesaari

Örön saari oli sata vuotta suljettu sotilasalue. Nyt osana Saaristomeren kansallispuistoa sen mielenkiintoinen historia ja monimuotoinen luonto ovat avoinna kaikille. Örön satamaan rakennettiin uusi palvelurakennus, josta kävijä löytää sataman vastaanoton ja tietopisteen sekä satamakaupan. Satama sai uuden laiturin, joka mahdollistaa isompien alusten kiinnittymisen. Kymmenen uutta poijua asennettiin satamaan lisäämään pienempien veneiden paikkamäärää. Yksi vanhempi laituri sähköistettiin. Myös Örön saaren maasto-opasteita uusittiin hankkeessa.

Harmaa yksikerroksinen puurakennus, jonka edestä kulkee päällystetty tie.
Örön sataman uusi palvelurakennus. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.
Pitkä laituri, johon on kiinnittynyt useita veneitä. Kauempana laiturista on poijuja.
Örön sataman uusia poijuja. Kuva: Metsähallitus / Sanna-Kaisa Juvonen.

Jussarö

Tammisaaren saariston kansallispuistossa sijaitseva Jussarö on sekoitus villiä saaristoluontoa ja ihmisen jälkiä eri aikakausina saarella harjoitetuista elinkeinoista. Hankkeessa satamaan asennettiin uusi laituri, jossa on aallonmurtajaominaisuus. Laituri toi satamaan 25 uutta venepaikkaa sekä mahdollisuuden isommille veneille kiinnittyä laituriin. Makean veden saanti varmistettiin uuden vesikoneen hankinnan ja vanhan vesikoneen huollon myötä. Satamaan asennettiin defibrillaattori. Saunakävijät saivat uuden uimalaiturin. Uusi kuivakäymälä tehtiin satama-alueelle. Satama-alueen maasto-opasteet uusittiin myös hankkeessa.

Ilmakuva pitkästä laiturista. Kauempana näkyy useita saaria.
Jussarön sataman uusi laituri. Kuva: Metsähallitus / Hans-Erik Nyman.
Kaksi vierekkäin rakennettua puista kuivakäymälää rannalla.
Jussarön sataman uusi kuivakäymälä. Kuva: Metsähallitus / Hans-Erik Nyman.

Ruotsin saaret

Hankkeen toimenpiteistä Ruotsissa löytyy tietoa ruotsalaisen hankekumppanin verkkosivuilta:

Grinda

Grindan vierasvenesatamassa on 100 venepaikkaa, joista 15 on varattavissa. Kiinnitys tapahtuu poijuun tai kiinnitysköydellä. Vieraiden käytössä ovat sähkö, suihku, WC, jätepiste ja septitankin tyhjennyspiste. Hankkeessa lisättiin sataman jätevedenpuhdistamon kapasiteettia. Toimenpide ei näy kävijöille, mutta se mahdollistaa sen, että satama voi edelleen palvella kävijöitä ympäristöystävällisesti.

Utö

Utön vierasvenesatamassa Tukholman eteläisessä saaristossa on tilaa 250 veneelle. Sataman palveluihin kuuluvat septitankin tyhjennyspiste, jätepiste, sähkö ja palvelurakennus, jossa on suihku, sauna, WC ja pyykkitupa. Hankkeessa vuodelta 1976 oleva palvelurakennus remontoitiin ja ajanmukaistettiin.

Nåttarö

Tukholman saariston eteläosassa sijaitsevan Nåttarön vierasvenesataman yhteydessä on ravintola ja huoltorakennus. Sataman läheisyydestä löytyvät myös kauppa ja kioski. Hankkeessa rakennettiin uusi palvelurakennus, jossa kävijöitä odottavat WC:t, suihkut, sauna sekä sataman vastaanotto. Satamaan asennettiin kaksi uutta laituria, joiden myötä satamassa on 50 venepaikkaa.

Satamien liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen

Hankkeessa mukana olleissa satamissa kehitettiin satamien liiketoimintaa ja palveluita yhdessä satamayrittäjien kanssa. Tätä työtä teki Turun yliopiston Brahea-keskus, joka on tuottanut kehitystyön pohjalta julkaisun pienvenesatamien ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti pienvenesatamien liiketoiminnan taloudellisen kestävyyden haasteet. Julkaisussa annetaan vinkkejä satamatoiminnan taloudellisen kestävyyden kehittämisestä niin satamayrittäjille kuin satamia hallinnoiville tahoille.

Yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimi Sanna-Kaisa Juvonen, Metsähallitus, Luontopalvelut

Projektipäällikkö Pia Berg, Skärgårdsstiftelsen i Stocholms län

Projektipäällikkö Veijo Pönni, Turun yliopisto

Skargårdsstiftelsen logo  Turun yliopiston tunnus.

Päivitetty viimeksi 23.8.2023