Ihmisiä tulossa betonilaituria pitkin rantaan Örön vierasvenesatamassa, taustalla purje- ja moottoriveneitä.
Örön satama Saaristomeren kansallispuistossa. Kuva: Jouko Högmander.

Sustainable Gateways -hankkeen (Small ports – sustainable gateways to coastal national parks) tavoitteena on kehittää olemassa olevia pienvenesatamia rannikkoseudun saarien kansallispuistoissa Suomessa sekä luonnonsuojelualueilla Ruotsissa. Hanke keskittyy satamainfrastruktuurin parantamiseen ja palveluiden kehittämiseen yhdessä satamayrittäjien kanssa. Satamien laitureiden määrää lisätään sekä rakennetaan tai kunnostetaan kävijöitä palvelevia tiloja.

Tavoitteena on ohjata saarien suojelualueiden kävijöitä käyttämään palveluita keskitetysti pienvenesatamissa, mikä vahvistaa alueiden käytön ekologista kestävyyttä. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020.

Hankkeen rahoitus ja kumppanit

Kokonaisbudjetti on 1 730 631 euroa, josta Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelman osuus on 1 297 973 euroa ja kumppaneiden oman rahoituksen osuus 432 658 euroa. Metsähallituksen Luontopalvelujen hankebudjetti on 976 917 euroa, josta 732 688 euroa tulee EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Varsinais-Suomen liitto rahoittaa 188 340 euroa suomalaisten hankekumppaneiden omarahoitusosuudesta.

Metsähallituksen Luontopalvelut toimii hankkeen pääkoordinoijana. Muut kumppanit ovat Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Ruotsista ja Turun yliopisto Suomesta.

Toiminta-alue

Hankkeessa ovat mukana neljän saaren pienvenesatamat Suomesta ja kolmen saaren pienvenesatamat Ruotsista. Suomen saaret sijaitsevat Selkämeren, Saaristomeren ja Tammisaaren saariston kansallispuistoissa. Ruotsissa toimitaan Tukholman saaristossa.

Suomen saaret:

Katanpää, Lypyrtin linnakesaari

Katanpään entinen linnakesaari on Selkämeren kansallispuiston eteläisin käyntikohde. Hankkeessa mm. laajennetaan Katanpään satamaa ja rakennetaan satamaan uusi huoltorakennus.

Bodö

Bodö on tunnelmallinen paikka keskellä Saaristomeren kansallispuistoa. Hankkeessa mm. laajennetaan Bodön satamaa ja rakennetaan satamaan uusi palvelurakennus.

Örön linnakesaari

Örön saari oli sata vuotta suljettu sotilasalue. Nyt osana Saaristomeren kansallispuistoa sen mielenkiintoinen historia ja monimuotoinen luonto ovat avoinna kaikille. Hankkeessa mm. laajennetaan Örön satamaa ja rakennetaan satamaan uusi info- ja myymälärakennus.

Jussarö

Tammisaaren saariston kansallispuistossa sijaitseva Jussarö on sekoitus villiä saaristoluontoa ja ihmisen jälkiä eri aikakausina saarella harjoitetuista elinkeinoista. Hankkeessa mm. laajennetaan Jussarön satamaa ja parannetaan makean veden saantia.

Ruotsin saaret:

Grinda

Grindan vierasvenesatamassa on 100 venepaikkaa, joista 15 on varattavissa. Kiinnitys tapahtuu poijuun tai mooring-köydellä. Vieraiden käytössä ovat sähkö, suihku, WC, jätepiste ja septitankin tyhjennyspiste. Hankkeessa mm. parannetaan alueen jätehuoltoa rakentamalla jätevedenpuhdistamo.

Utö

Utön vierasvenesatamassa Tukholman eteläisessä saaristossa on tilaa 250 veneelle. Sataman palveluihin kuuluvat septitankin tyhjennyspiste, jätepiste, sähkö ja huoltorakennus, jossa on suihku, sauna, WC ja pyykkitupa. Hankkeessa mm. parannetaan alueen palveluja kunnostamalla palvelurakennus.

Nåttarö

Tukholman saariston eteläkärjessä sijaitsevan Nåttarön vierasvenesataman yhteydessä on ravintola ja huoltorakennus. Sataman läheisyydestä löytyvät myös kauppa ja kioski. Uusiin laitureihin mahtuu 40 venettä, ja vieraiden käytössä ovat suihku, sauna, WC, jätepiste ja septitankin tyhjennyspiste. Hankkeessa mm. parannetaan alueen palveluja rakentamalla huoltorakennus ja laajentamalla satamaa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sanna-Kaisa Juvonen, Metsähallitus, Luontopalvelut, sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi

Projektipäällikkö Pia Berg, Skärgårdsstiftelsen i Stocholms län, pia.berg@skargardsstiftelsen.se

Projektipäällikkö Veijo Pönni, Turun yliopisto, veijo.ponni@utu.fi

Skargårdsstiftelsen logo  Turun yliopiston tunnus.

Päivitetty viimeksi 7.6.2020