Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde 2020−2022 -hankkeen päätavoitteita ovat maakunnallisen kalastuslupasivuston kehittäminen sekä matkailun, maaseudun kehittämisen ja kalatalouden yhteistyön lisääminen Etelä-Savon alueella.

Hankkeessa yhdistetään Saimaan alueen osakaskuntia yhteistyössä vesialueen omistajien ja kalatalousalueiden kanssa. Toteutuksessa on mukana 10−15 hankealuetta, joissa osakaskunnat muodostavat suurempia osakaskuntia yhdistymällä toisiinsa. Kohteet valikoituvat hankkeen aikana vesialueen omistajien kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan.

Hanke tekee yhteistyötä matkailun kehittämistahojen kanssa järvikalastusmahdollisuuksien esille nostamiseksi ja tukee muun muassa mökki-, maatila- ja kalastusmatkailun verkostoitumista. Hankkeen tärkeimpänä toimenpiteenä on maakunnallisen kalastuslupasivuston (kalastusetelasavo.fi) sekä alueen matkailusivustojen kehittäminen kalastuksen ja palvelujen osalta.

Hankkeen yhteistyöorganisaatioita ovat 11 kalatalousaluetta, kaikki yli 2 000 hehtaarin osakaskunnat, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kaupungit, Mikkelin seudun matkailu, Savonlinnan seudun matkailu, Savitaipaleen kunta ja Savitaipaleen matkailu, Etelä-Savon kalatalouskeskus, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä kalastusmatkailu- ja matkailuyrittäjiä.

Hankeen kokonaisbudjetti on 290 000 euroa, josta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osuus on 220 000 euroa. Muuta julkista tukea on 70 000 euroa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sami Kurenniemi
Metsähallitus, Eräpalvelut
etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 0206 39 4153

Euroopan maaseudun kehittämisrahaston, Metsähallituksen, ja ELYn logot

Päivitetty viimeksi 22.8.2023