Kolmivuotinen hanke (2016–2018) selvittää kalojen nousuesteitä Iijoen vesistöalueella.

Metsähallituksen hallinnoimassa hankkeessa tehdään selvitys lähes 500 tien alituksesta pääosin Taivalkosken ja Pudasjärven alueella. Hankkeen aikana myös kunnostetaan kymmeniä pienehköjä vaellusesteitä kaloille kulkukelpoiseksi. Tienpitäjien kanssa haetaan ratkaisuja loppujen vaellusesteiden poistamiseksi.

Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa www.eraluvat.fi/hankkeet/esteet-pois .

Päivitetty viimeksi 11.4.2017