Sateenkaari tuntureiden yläpuolella.
Sateenkaari Riisitunturilla. Kuva: Marjo Kämäräinen.

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen (Gateway to Land of National Parks) -hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Syötteen matkailuyhdistys, Suomussalmen kunta, Sallan kunta ja Posion kunta. Hanke kokoaa siten kaikki Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevat matkailualueet tekemään yhteistyötä lentokentän matkustajamäärien ja lentojen lisäämiseksi ja toteuttamaan laajemman alueen yhteismarkkinointia. Matkailualueiden yhteistyöllä mahdollistuu laajan alueen erottautuminen muista matkailualueista erityisesti alueen kansallispuistoja korostamalla.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–31.8.2022. (Metsähallituksen osuus päättyi 31.12.2021.) Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 635 773 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70 %, alueen kuntien osuus 14 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10 %.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin:

  1. Lentoliikenteen ja liikkumispalveluiden edistäminen
  2. Land of National Parks – Vetovoimaista ja kestävää luontomatkailua
  3. Land of National Parks -alueen matkailun kestävyyden vahvistaminen
  4. Matkailualueiden uudistumisen ja kehittymisen tukeminen
  5. Matkailualuekohtaiset työpaketit

Land of National Parks -logoMetsähallitus on vastuutoteuttajana työpaketissa 2: Land of National Parks – Vetovoimaista ja kestävää luontomatkailua.

Land of National Parks on viestinnällinen konsepti, joka sitoo yhteen Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevat matkailualueet ja luontokohteet. Land of National Parks -konseptiin kuuluu viisi Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevaa kansallispuistoa (Hossa, Riisitunturi, Syöte ja Oulanka + Paanajärvi) sekä niihin olennaisesti liittyvät muut hankealueen luontokohteet. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät hankealueella sijaitseviin luontokohteisiin, ja Paanajärven kansallispuisto on mukana vain viestinnällisen konseptin osana. Työpaketilla on kolme eri päätavoitetta ja toimenpiteet jakautuvat näiden kolmen tavoitteen alle:

2.1 Digitaalisuuden avulla vetovoimaa kansallispuistojen tuotteisiin
2.2 Brändinmukaista viestintää asiakkaille ja kiinnostavaa ja ajantasaista tietoa sidosryhmille
2.3 Kestävää luontomatkailua.

Lisätietoja

Osahanke:
Erikoissuunnittelija Venla Karkola
Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
puh. 0206 39 4097
venla.karkola@metsa.fi

Kokonaishanke:
Naturpolis Oy
www.naturpolis.fi/fi/hankkeet

Naturpolis Nordic Business Center tunnus.

Hankkeeseen osallistujien tunnukset: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Metsähallitus, Oulun yliopisto, KAMK University of Applies Sciences, Kuusamon kaupunki, Posion kunta, Ruka Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region, Sallan kunta, Suomussalmen kunta, Syöte ja Taivalkosken kunta.

Päivitetty viimeksi 10.1.2022