Oulu

Ville Koskimäki

Hankekehityspäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
PL 81 (Viestikatu 1)
90101 Oulu

Puh. 0206394021