Uleåborg

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206394021