Pudasjärvi

Saara Airaksinen

Puistonjohtaja

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Karhukunnaantie 2)
93100 Pudasjärvi

Puh. 0206396553

Perämeren, Rokuan ja Syötteen kansallispuistot, iso-Syötteen ja Oulujärven retkeilyalueet, Olvassuon luonnonpuisto, Rahjan saaristo, Vattajanniemen Natura-alue.

Historiakohteet: Iin Röytän luotsiasema, Rytivaaran kruununmetsätorppa .