Pudasjärvi

Saara Airaksinen

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Karhukunnaantie 2)
93100 Pudasjärvi

Puh. 0206396553

Bottenvikens, Rokua och Syöte nationalparker, Ule träsk och Iso-Syöte strövområden, Olvassuo naturreservat, Rahja skärgård, Vattajanniemi Natura-område.

Historiska objekt: Lotsstationen på Röyttä i Ijo, Rytivaara kronotorp.