Puolanka

Petri Julkunen

Kenttätyöntekijä

Luontopalvelut
Metsähallitus
Virastokatu 8
89200 Puolanka