Puolanka

Petri Julkunen

Kenttätyöntekijä

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
Virastokatu 8
89200 Puolanka