Helsinki

Katja Raatikainen

Palveluomistaja

Metsähallitus
Luontopalvelut
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403540512

Perinnebiotooppien hoito.