Helsinki

Katja Raatikainen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403540512

Skötsel av vårdbiotoper.