Kuhmo

Ville Hermanni Kinnunen

ICT-erityisasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Lentiirantie 342 D)
88900 Kuhmo

Puh. +358