Kuhmo

Ville Hermanni Kinnunen

Tietojärjestelmäasiantuntija

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
(Lentiirantie 342 D)
88900 Kuhmo

Puh. +358