Kuhmo

Ville Hermanni Kinnunen

Suunnittelija

Metsähallitus
Metsähallitus Forestry Ltd
(Lentiirantie 342 D)
88900 Kuhmo

Puh. +358