Kilpisjärvi

Antti Ohenoja

Työsuojelupäällikkö

Luontopalvelut
Metsähallitus
Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi

Puh. +358451131982