Kilpisjärvi

Antti Ohenoja

Kenttäpäällikkö

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi

Puh. +358451131982