Julkaistu 14.6.2022

Metsähallituksen puuta kuljetetaan nyt biokaasuautolla

Etualalla puupinoa ja taka-alalla biokaasuauto, jolla puuta kuormassa. Auton kyljessä teippaus Metsähallitus ja Puuta puhtaammin biokaasulla.

Metsähallitus aloittaa jätteillä ja teollisuuden sivuvirroilla tuotetun biokaasun käytön puutavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella on jopa 90 % vähemmän elinkaaren kasvihuonepäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Kyseessä on ensimmäinen nesteytetyllä biokaasulla (LBG) toimiva täysperävaunullinen puutavarayhdistelmä Euroopassa.

”Kaiken keskiössä on vastuullinen toiminta. Lupauksenamme on kehittää ratkaisuja, joilla siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen ja vaadimme yhä vähäpäästöisempää teknologiaa. Biokaasuauto on osa tätä palettia, jolla haemme ratkaisuja”, Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo.

Oulun seudulla liikkuva auto aloitti liikennöinnin kesäkuun alussa. Yrittäjänä toimii Kuljetusliike Eskola.

”Ensimmäisten päivien perusteella tämä on ollut positiivinen kokemus, ja auto on toiminut todella hyvin. Halusimme lähteä mukaan, sillä päästöjen vähentäminen koskee myös meidän alaamme. Pitää uudistua, ettei jää kehityksen jalkoihin”, toteaa Kuljetusliike Eskolan yrittäjä Pasi Eskola.  

Suurin jarru uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotolle on ollut hitaasti kasvanut tankkausverkosto. Biokaasua on tällä hetkellä saatavilla yhdestä tankkauspisteestä Oulussa. Hyvällä ajojärjestelyiden ja tienvarsivarastojen suunnittelulla tämä ei kuitenkaan aiheuta suurta ongelmaa. 

Biokaasuauto saa energialähteensä kotimaisista jätteistä, kuten biojätteestä ja lannasta, sekä teollisuuden sivuvirroista. Tällä hetkellä biokaasun tuotantopotentiaalista on Gasumin mukaan hyödynnetty Suomessa vain noin 4 %*. Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. 

Biokaasu on täysin uusiutuva raaka-aine, ja sen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät** kuin fossiilisten polttoaineiden, ja lisäksi se tuottaa merkittävästi vähemmän pienhiukkasia ja typen oksideja. 

”Biokaasu on yksi markkinoiden ympäristöystävällisimmistä polttoaineista. Päästöjen lisäksi meitä kiinnostavat mm. tankkausinfrastruktuuri sekä biokaasun taloudellisuus ja soveltuvuus puukuljetuksiin. Uskomme, että biokaasun käyttö tulee olemaan myös kustannustehokas ratkaisu”, Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen kertoo. 

Puunkorjuu ja kuljetus ovat Metsähallituksen isoimmat päästölähteiden aiheuttajat. Ilmasto-ohjelmaansa liittyen Metsähallitus on kehittänyt ja kokeillut ilmastoystävällisiä kuljetuksia ja korjuumenetelmiä yhdessä kumppaniensa kanssa. Esimerkiksi vuonna 2021 puutavarakuljetuksissa alettiin käyttää uusiutuvaa dieseliä, ja lisäksi on tehty kokeiluja ja tutkimusta isojen puutavara-autojen (HCT) ja pitkien junakuljetusten (LHT) parissa. Biokaasun käyttöä kuljetuksissa tutkitaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Metsätehon kanssa. 

Lisätietoja

Metsähallitus Metsätalous Oy, asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, p. 020 639 5002

Metsähallitus Metsätalous Oy, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen, p. 020 639 6665

Kuljetusliike Eskola, yrittäjä Pasi Eskola, p. 044 433 3101


Kuvat:
Antti Pylväs, Haukimedia

Biokaasuauto kuvattuna etuviistosta. Autoon ollaan juuri kuormaamassa puuta.

* https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasu/

** Gasumin kasvihuonekaasupäästölaskenta perustuu Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeeseen ja RES-direktiivin (EU Renewable Energy Directive 2009/28/EC) mukaiseen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämiseen. Gasumin laskennat vahvistetaan ulkoisella ja riippumattomalla kolmannen osapuolen auditoinnilla vuosittain. Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan hiilidioksidi- (CO2), typpioksiduuli- (N2O) ja metaanipäästöt (CH4). Fossiilisena vertailukohtana käytetään arvoa 83,8 g CO2-ekv/MJ (RES-direktiivi).