Publicerad 20.12.2023

De personliga 0206-företagsnumren tas ur bruk i början av 2024

Forststyrelsens personals personliga företagsnummer som börjar med 0206 tas ur bruk från och med början av 2024. I fortsättningen kan man ringa de anställda direkt till deras mobilnummer eller via telefonväxeln.

Tidigare har det varit möjligt att ringa direkt till arbetstagaren antingen via ett personligt företagsnummer som börjar med 0206 eller via ett mobilnummer. Båda numren har styrts till samma mobiltelefon. Från och med början av 2024 används endast mobilnummer.

Forststyrelsens servicenummer som börjar med 0206, såsom telefonväxelns nummer, servicenumren för naturumen och jakt- och fisketillstånden samt journumren för terrängbränder förblir oförändrade.

Om du inte känner till personens direkta mobilnummer, ring Forststyrelsens telefonväxel på numret 0206 39 4000. För samtal med fast telefon kostar samtalet 0,00 euro/min + mobiltelefonavgift (msa) eller lokalnätsavgift (datum) vid samtal med fast telefon. Vår telefonväxel betjänar vardagar kl. 8.00–16.00.

Du hittar närmare kontaktuppgifter och personsökning på vår webbplats (kontaktuppgifter).