Johanna Ikäheimo

Medlem av styrelsen

Styrelseordförande, Lappset Group AB

Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia, styrelsemedlem
FEPI – Federation of European Play Industry, ordförande
Delegationen för Lapplands högskolekoncern, ordförande