Oulu

Ville Nikkinen

Rakennusmestari

Luontopalvelut
Metsähallitus
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394488