Kajaani

Ville-Matti Moilanen

Harjoittelija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Satamakatu 3
87100 Kajaani