Ivalo

Ville Kokkonen

Tuulivoima-Asiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
(Sairaalantie 3 B)
99801 Ivalo

Puh. 0206394190