Helsinki

Tarja Wallenius

Projektipäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Opastinsilta 12
00520 Helsinki