Vantaa

Tarja Wallenius

Tietojärjestelmäasiantuntija

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
Metsätalous Oy
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394438