Rovaniemi

Sakari Kokkonen

Virkistyskäytön johtava asiantuntija

Luontopalvelut
Metsähallitus
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Luonnon virkistys- ja matkailukäyttö