Mikkeli

Matti Väisänen

Tietojärjestelmäasiantuntija

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
(Maaherrankatu 19)
50100 Mikkeli

Puh. +358