Mikkeli

Matti Väisänen

Suunnittelupäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Maaherrankatu 19
50100 Mikkeli