Jyväskylä

Markku Honkanen

Tienpidon operaatioasiantuntija

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä