Vantaa

Kirsi Hakola

Tiimiesihenkilö

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394152