Helsinki

Helena Pallari

Johdon assistentti

Konsernitoiminnot
Metsähallitus
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358503960011