Turku

Anu Riihimäki

Luonnonsuojelupäällikkö

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394632

Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu merialueilla koko Suomen rannikolla  Perämereltä Itäiselle Suomenlahdelle.